Cikli 1 zgjat 4 vjeç dhe në princip e ndjekin nxënësit të moshës 4 deri 8 vjeç. Kjo është faza e parë e shkallës primare.

Nxënësit në vitin e parë, janë të pritur prej moshës  4 vjeç, që kanë mbushur prej 31 korrik në vitin që jem.

Gjatë këtij cikli zhvillohet kontakti parë të fëmijës me shkollën. Faza vendimtare të kalimit prej rrethit familjar në atë të shkollës, kjo fazë ka për qëllim të veçantë me favorizu gjendjën sociale të fëmiut dhe të plotësohët edukimi i tij që ka marrë në familjen dhe të familjarizohet me punën e shkollës nëpërmjet situata të ndryshme ku mësimi nëpërmjet lojës zë një vend të gjerë.

Film informimi për ciklin 1 :

 

 

Në përgjithsi 8-12 vjeç Cikli 2 12-15 vjeç Cikli 3 Download HD

Actualités liées