ቀዳማይ ደረጃ= ካብ 4 ክሳብ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም

ቀዳማይ ደረጃ ን 4 ዓመታት እዩ። ን 4 ክሳብ 8 ዝዕድሚኦም ቖልዑ ድማ ይምልከት። ምስቲ ቀዳማይ

ስጉምቲ ንናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድማ ይሰማምዕ። ተማሃሮ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ቅቡላት ዝኾኑ ድማ ካብ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም ኮይኖም እሞ እቲ 4 ዓመተ ልደቶም ቅድሚ 31/07 ናይቲ ትምህርቲ ዝጅምርሉ ዓመት ዝኾነ እዮም። ኣብዚ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ትምህርቱ ቖልዓ ብመጀመርታ ምስ ቤት ትምህርቲ ዝላለየሉ ግዜ ይኸውን። እዚ ኣብላዕሊ ዝተጠቕሰ ወሳኒ ስጉምቲ ድማ ካብ ናይ ሰድራቤት ማእከልነት ናብ ናይ ቤት ትምህርቲ ማእከልነት ዘማሓላልፍ እዩ። ነቲ ናይ ኣተዓባብያ ትምህርቲ ብስድርኡ ዝተማሃሮ ክፍጽም ከምኡ ውን ምስቲ ዕዮ ናይ ቤት ትምህርትን ዘላልዮ እዩ። ብዝተፈላለየ ኩነታት ወይ ብጸወታ ዝምሃሮ ዓቢ ስፍራ ዝሓዘ እዩ።

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሓበሬታ ብ ፍሊም።

 

Actualités liées